Month: September 2010

Malmö Gallerinatt 2010

Will be most definitely be checking this out tonight. Right up my alley.

WALTER SCHELS OCH BEATE LAKOTTA
LIFE BEFORE DEATH 25/9 – 5/12

Fotografen Walter Schels och journalisten Beate Lakotta tillbringade över
ett år på olika hospice i norra Tyskland för att porträttera människor vars
liv var i ett slutskede. De porträtterade fotograferades kort innan döden
inträffat och strax efter. Utställningen undersöker de döendes upplevelser,
hopp och rädslor under deras sista tid i livet.

Photographer Walter Schels and journalist Beate Lakotta spent over a year visiting different hospices in Northern Germany to do a portrait of peoples lives that were about to end. Portrait photographs were taken just before death and just after. The exhibition explores the dieing’s  experience, hope and fear during their last minutes.

http://www.konstframjandet.org/malmogallerinatt/format.html

Advertisements